Vesti:

Dana 18 jula, održana je prezentacija MREŽE ZA BALIRANJE I AGRO STREČ FOLIJE.Na prezentaciji su se okupili korisnici istih kao i potencijalni korisnici.U toku prezentacije vršena je razmena informacija izmedju firme Sigma promet-a i prisutnih. Ovim putem želimo da se zahvalimo svim prisutnima, da su aktivno učestvovali u diskusiji, kao i za dobre ideje. Shodno tome, od iduće godine, planiramo prezentacije na više mesta, da bi mogli još bolje da informišemo potencijalne korisnike.Isto tako, želimo da se zahvalimo organizatoru za izuzetan doprinos ovoj akciji. Ovim putem Vas molimo da nas zovete na prezentaciju naših proizvoda.,
° ° °
Dana 02.12.2011 u Novom Sadu na Poljoprivrednom Fakultetu u okviru Naučnog skupa pod nazivom Razvoj Traktora i primena obnovljenih izvora endregije ,predstavljen i deo naših proizvoda pre svega dat akcenat na mreže za baliranje i agro streč folije koji je usko povezan sa tematikom. U toku prezentacije je stavljen akcenat na efikasnoti mreža i agro streč folije. Na postavljenih pitanja uspeli smo da odgovirom tako da smo zainteresirali potencijalne korisnike.Ovim putem želimo da se zahvalimo na poseti i želimo da iskoristite priliku koji je prezentiran.,
° ° °
Dana 29.09.2011 je dobijeno sertifikat ISO 9001:2008, od strane ISOQAR sertifikacione kuće. Ovim sertifikatom se potvdjuje da Sigma Promet ima sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda 9001:2008 u oblasti Veleprodaje plastističnih mreža i mašina za pakovanje. Sistem ISO 9001:2008 je značajna strateška novina u našoj firmi sa mogućnostima boljeg pozicioniranja na tržištu.Sa uvođenjem sistema menadžmenta kvalieteom I dobijanjem certifikata ISO standarda naša firma je opravdala svoju viziju, koju ćemo maximalno iskoristiti u svim segmentima našeg poslovanja .,
° ° °
Od 21 - 24,septembra izlažemo na Sajmu pakovanja na Beogradskom Sajmu;sa zaštitnim mrežama koji se koristi u industriji, kao što su zaštitne mreže za flaše , mreže za zaštitu pri transportu, kao i mreže za pakovanje igračaka , poljoprivrednih proizvoda i još što šta. Čekamo Vas od 10 do 19 sati .,
° ° °
Od 03-06.marta. 2011. godine bili smo izlagači u Kragujevcu na sajmu Gradjevine. Uz veliko interesovanje posetilaca, prezentovali smo naš proizvodni program (zaštitne mreže u gradjevini ). I ovim putem želimo da se zahvaljujemo mnogobrojnim sadašnjim i budućim partnerima na ukazanom poštovanju i poseti našeg štanda,
° ° °