Sigma Promet - Šareni svet plastičnih mreža
Vesti:

Dana 18 jula, odrana je prezentacija MREE ZA BALIRANJE I AGRO STRE FOLIJE.Na prezentaciji su se okupili korisnici istih kao i potencijalni korisnici.U toku prezentacije vrena je razmena informacija izmedju firme Sigma promet-a i prisutnih. Ovim putem elimo da se zahvalimo svim prisutnima, da su aktivno uestvovali u diskusiji, kao i za dobre ideje. Shodno tome, od idue godine, planiramo prezentacije na vie mesta, da bi mogli jo bolje da informiemo potencijalne korisnike.Isto tako, elimo da se zahvalimo organizatoru za izuzetan doprinos ovoj akciji. Ovim putem Vas molimo da nas zovete na prezentaciju naih proizvoda.,
° ° °
Dana 02.12.2011 u Novom Sadu na Poljoprivrednom Fakultetu u okviru Naunog skupa pod nazivom Razvoj Traktora i primena obnovljenih izvora endregije ,predstavljen i deo naih proizvoda pre svega dat akcenat na mree za baliranje i agro stre folije koji je usko povezan sa tematikom. U toku prezentacije je stavljen akcenat na efikasnoti mrea i agro stre folije. Na postavljenih pitanja uspeli smo da odgovirom tako da smo zainteresirali potencijalne korisnike.Ovim putem elimo da se zahvalimo na poseti i elimo da iskoristite priliku koji je prezentiran.,
° ° °
Dana 29.09.2011 je dobijeno sertifikat ISO 9001:2008, od strane ISOQAR sertifikacione kue. Ovim sertifikatom se potvdjuje da Sigma Promet ima sistem menadmenta kvalitetom usaglaen sa zahtevima standarda 9001:2008 u oblasti Veleprodaje plastistinih mrea i maina za pakovanje. Sistem ISO 9001:2008 je znaajna strateka novina u naoj firmi sa mogunostima boljeg pozicioniranja na tritu.Sa uvoenjem sistema menadmenta kvalieteom I dobijanjem certifikata ISO standarda naa firma je opravdala svoju viziju, koju emo maximalno iskoristiti u svim segmentima naeg poslovanja .,
° ° °
Od 21 - 24,septembra izlaemo na Sajmu pakovanja na Beogradskom Sajmu;sa zatitnim mreama koji se koristi u industriji, kao to su zatitne mree za flae , mree za zatitu pri transportu, kao i mree za pakovanje igraaka , poljoprivrednih proizvoda i jo to ta. ekamo Vas od 10 do 19 sati .,
° ° °
Od 03-06.marta. 2011. godine bili smo izlagai u Kragujevcu na sajmu Gradjevine. Uz veliko interesovanje posetilaca, prezentovali smo na proizvodni program (zatitne mree u gradjevini ). I ovim putem elimo da se zahvaljujemo mnogobrojnim sadanjim i buduim partnerima na ukazanom potovanju i poseti naeg tanda,
° ° °